Usługi telekominikcyjne

Dyscyplina wiedzy oraz techniki i aktywności ludzkiej zajmująca się przekazywaniem danych wiadomości na dystans za pomocą sygnałów, z reguły elektrycznych. Ze racji na formę przekazywanych wiadomości odróżnia się telefonię, telegrafię, radiofonię, telewizję, teledację. Pod względem przeznaczenia rozróżnia się telekomunikację obejmującą realizację łączności dwukierunkowej między dwoma lub liczniejszymi punktami, np. telefonia, telegrafia, obejmującą realizację łączności jednokierunkowej pomiędzy jednym punktem nadawczym oraz okazałą liczbą punktów odbiorczych, np. radio, telewizornia.

Posługi komunikacji ruchomej na pokładzie są oferowane przy asyście niedużych przekaźnikowych stacji umieszczonych na pokładzie, które łączą za pośrednictwem satelity telefony podróżujących z urządzeniami sieciowymi na lądzie. Usługi na pokładzie zapewniają komunikację pomiędzy nabywcami za pomocą sieci telekomunikacyjnych przy wykorzystaniu przeciętnego telefonu komórkowego.

alchimica
solv
ith

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *