Pompa ciepła

Przy rozpoczęciu konstrukcji studni w wypadku gdy nie ma jeszcze domu nie wymagane są dokumenty aż do referatu i zezwolenia jak szyb nie przekracza 30 m głębokości oraz wydobycie wody jest mniejsze jak, jednak kiedy na działce istnieje już dom należy otrzymać zgodę na budowę studni ze Starostwa Powiatowego ewentualnie innego organu administracyjnego w danej miejscowości. Najważniejszym rozwiązaniem jest gdy architekt w trakcie projektowania domu naniesie lokalizacja odwiertu uwzględniając warunki techniczne studni Kopanie studni. W pobliżu studni o większej głębokości wymagany jest projekt. Zgodnie z zapisami regulacji, inwestor ma misja sporządzenia dokumentacji powykonawczej podczas gdy jest ona wymagana, w terminie 6 miesięcy od czasu zakończenia prac geologicznych.

alchimica
ith
solv