usługi

Usługi telekominikcyjne

Dyscyplina wiedzy oraz techniki i aktywności ludzkiej zajmująca się przekazywaniem danych wiadomości na dystans za pomocą sygnałów, z reguły elektrycznych. Ze racji na formę przekazywanych wiadomości odróżnia się telefonię, telegrafię, radiofonię, telewizję, teledację. Pod względem przeznaczenia rozróżnia się telekomunikację obejmującą…
Read more